Najkrócej mówiąc Raje Podatkowe to państwa, w których przepisy podatkowe są wyjątkowo łagodne dla obcokrajowców i kapitału zagranicznego. W prawie polskim raje podatkowe określa się jako „kraje i terytoria stosujące szkodliwą konkurencję podatkową”. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 09 kwietnia 2013 roku w sprawie określenia krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych do krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję zaliczono:

 • Księstwo Andory;
 • Anguilla -Terytorium Zamorskie Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północne;
 • Antigua i Barbuda;
 • Aruba/Sint-Maarten/Curacao – Terytoria Królestwa Niderlandów;
 • Wspólnota Bahamów;
 • Królestwo Bahrajnu;
 • Barbados;
 • Belize;
 • Bermudy -Terytorium Zamorskie Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej
 • Brytyjskie Wyspy Dziewicze –Terytorium Zamorskie Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej
 • Wyspy Cooka – Samorządne Terytorium Stowarzyszone z Nową Zelandią;
 • Wspólnota Dominiki;
 • Gibraltar – Terytorium Zamorskie Korony Brytyjskiej;
 • Grenada;
 • Sark – Terytorium Zależne Korony Brytyjskiej;
 • Hongkong – Specjalny Region Administracyjny Chińskiej Republiki Ludowej;
 • Kajmany – Terytorium Zamorskie Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnj;
 • Republika Liberii;
 • Księstwo Liechtensteinu;
 • Makau – Specjalny Region Administracyjny Chińskiej Republiki Ludowej;
 • Republika Malediwów;
 • Republika Wysp Marshalla;
 • Republika Mauritiusu;
 • Księstwo Monako;
 • Montserrat –Terytorium Zamorskie Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej
 • Republika Nauru;
 • Niue – Samorządne Terytorium Stowarzyszone z Nową Zelandią;
 • Republika Panamy;
 • Niezależne Państwo Samoa;
 • Republika Seszeli;
 • Federacja Saint Kitts i Nevis;
 • Saint Lucia;
 • Saint Vincent i Grenadyny;
 • Królestwo Tonga;
 • Turks i Caicos – Terytorium Zamorskie Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej;
 • Wyspy Dziewicze Stanów Zjednoczonych – Terytorium Nieinkorporowane Stanów Zjednoczonych;
 • Republika Vanuatu.

Decydując się na prowadzenie działalności na terenie krajów lub terytoriów uznawanych za raje podatkowe należy zachować szczególną ostrożność i każdorazowo zasięgnąć porady doradcy podatkowego. Wobec podatników zawierających transakcje z firmami z krajów z powyższej listy fiskus może stosować dotkliwe restrykcje. Jeśli uzna, że w tych transakcjach chodzi o zaniżenie podatku, może zażądać 50 proc. podatku od kwoty tego zaniżenia.

Podstawa prawna zastosowania sankcyjnej 50% stawki podatku

W podatku dochodowym CIT ustawodawca przewidział jedną stawkę podatku niezależną od wielkości podstawy opodatkowania. Poza stawką 19% odmienne zasady opodatkowania dotyczą dochodów uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez podatników objętych ograniczonym obowiązkiem podatkowym, których zasady ustalono w art. 21 ustawy o CIT, oraz dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, uzyskanych przez podatników, do których nie mają zastosowania regulacje wynikające z umów o zapobieganiu podwójnego opodatkowania, których zasady ustalono w art. 22 ustawy o CIT. Mogą one wynieść 10, 19 i 20%.
Ponadto przepisy ustawy o CIT przewidują możliwość zastosowania sankcyjnej 50% stawki podatku względem podatników, tzw. podmiotów powiązanych, które ustalą w transakcjach miedzy sobą warunki odbiegające od warunków rynkowych skutkujące zaniżeniem dochodu lub zwiększeniem straty.
Zastosowanie stawki podwyższonej jest możliwe w przypadku spełnienia trzech warunków:
1) podatnik zawiera transakcje w warunkach, o których mowa w art. 11 ust. 1 oraz 4 ustawy o CIT, tj. z podmiotami powiązanymi lub z podmiotami z państw stosujących szkodliwa politykę podatkową,
2) podatnik mimo prawnego obowiązku wynikającego z art. 9a ustawy o CIT nie przedstawia w wyznaczonym terminie dokumentacji dla celów podatkowych,
3) organ oszacuje dochód podatnika uzyskany z transakcji, o których mowa powyżej, w kwocie wyższej niż zadeklarowana przez podatnika kwota dochodu albo kwota straty.
W przypadku łącznego zaistnienia powyżej wskazanych okoliczności podstawę opodatkowania stanowi różnica pomiędzy dochodem określonym przez organy podatkowy albo kontroli skarbowej a dochodem lub stratą zadeklarowaną przez podatnika. Do tak ustalonej podstawy opodatkowania zastosowanie ma 50% stawka podatkowa.

USTAWA z dnia 15 lutego 1992 r.o podatku dochodowym od osób prawnych.

Zobacz również optymalizacja podatkowa