Doradca podatkowy czy biuro rachunkowe? Kogo wybrać?

Każdy przedsiębiorca w Polsce jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji zdarzeń gospodarczych. Inaczej mówiąc jesteśmy zobowiązani do prowadzenia księgowości, a obowiązek ten powierzamy zazwyczaj specjalistom w tej dziedzinie. Uprawnienia doradców podatkowych i licencjonowanych księgowych w niektórych zakresach pokrywają się, w innych są diametralnie różne.

 

Zawód doradcy podatkowego jest zawodem zaufania publicznego.

 

Co do zasady możemy powiedzieć, że zakres czynności doradcy podatkowego jest dużo szerszy niż czynności wykonywane przez certyfikowanego księgowego lub biuro rachunkowe. Na wstępie warto również dodać, że doradca podatkowy ponosi odpowiedzialność za szkody wynikające z podejmowanych przez niego czynności, co reguluje ustawa z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym.

Doradca Podatkowy – charakterystyka zawodu

 

  • Udzielanie podatnikom, płatnikom i inkasentom, na ich zlecenie lub na ich rzecz, porad, opinii i wyjaśnień z zakresu ich obowiązków podatkowych;
  • prowadzenie, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, ksiąg podatkowych i innych ewidencji do celów podatkowych oraz udzielanie im pomocy w tym zakresie;
  • sporządzanie, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, zeznań i deklaracji podatkowych lub udzielanie im pomocy w tym zakresie;
  • prowadzenie w imieniu podatników, płatników lub inkasentów postępowań przed organami skarbowymi;
  • sporządzenie skarg do wojewódzkich sądów administracyjnych oraz reprezentacja przed tymi organami;
  • sporządzanie skargi kasacyjnej i reprezentacja przed NSA.

 

Biuro Rachunkowe – zakres czynności

 

  • prowadzenie, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, ksiąg rachunkowych, podatkowych i innych ewidencji  oraz udzielanie im pomocy w tym zakresie
  • sporządzanie, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, zeznań i deklaracji podatkowych lub udzielanie im pomocy w tym zakresie