W okolicy: Off
W okolicy:
km Określ zasięg wyszukiwania
Szukaj

Doradca Podatkowy

Doradca podatkowy to portal łączący specjalistów z dziedziny doradztwa podatkowego z osobami potrzebującymi porady, wyjaśnień lub reprezentowania przed organami skarbowymi.

Skorzystaj z naszej wyszukiwarki doradców podatkowych

W serwisie Doradca Podatkowy znajdą Państwo zarówno porady z zakresu prawa podatkowego jak i kontakty do doradców podatkowy świadczących usługi najbliżej Państwa miejsca zamieszkania.

Doradca podatkowy to zawód zaufania publicznego powołany ustawą o doradztwie podatkowym z 5 lipca 1996r.
 
Warunkiem wykonywania zawodu doradcy podatkowego jest posiadanie wysokich kwalifikacji – wyższego wykształcenia, wiedzy specjalistycznej, a także bogatego doświadczenia z zakresu szeroko rozumianego prawa finansowego oraz innych dziedzin prawa. Ustawa korporacyjna każe doradcom podatkowym stale podnosić swoje kwalifikacje poprzez udział w konferencjach, seminariach i szkoleniach. Poza szeroką wiedzą merytoryczną doradca podatkowy musi być nieskazitelnego charakteru a swoim postępowaniem dawać rękojmię prawidłowego wykonywania zawodu.

Krótka charakterystyka zawodu Doradcy Podatkowego:

  • doradca podatkowy musi posiadać wysokie kwalifikacje potwierdzone zdanym egzaminem państwowym,
  • każdy doradca obowiązkowo jest członkiem Krajowej Izby Doradców Podatkowych, która czuwa nad prawidłowym wykonywaniem zawodu,
  • każdy doradca ma obowiązek ciągłego podnoszenia swoich kwalifikacji, co gwarantuje znajomość aktualnie obowiązującego prawa podatkowego,
  • czynności doradztwa podatkowego obowiązkowo podlegają ubezpieczeniu OC, doradcę podatkowego obowiązuje tajemnica zawodowa,
  • czynności doradztwa podatkowego obejmują m.in. udzielanie porad, opinii i wyjaśnień; prowadzenie ksiąg i innych ewidencji,
  • sporządzanie zeznań i deklaracji podatkowych,
  • sporządzana przez doradcę dokumentacja jest podpisana jego nazwiskiem, z podaniem identyfikujących go danych, co daje pewność gwarancji odpowiedzialności doradcy,
  • doradca podatkowy może występować jako pełnomocnik w postępowaniu podatkowym i kontrolnym przed organami skarbowymi, a także w postępowaniu administracyjnym przed NSA, wraz z możliwością wniesienia kasacji,
  • doradca podatkowy może pomóc w korzystaniu z funduszy unijnych i wskazać inne możliwości związane z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej.

Więcej Informacji o zasadach wykonywania zawodu doradcy podatkowego znajdą Państwo na stronach naszego serwisu.

Wyszukaj doradcę podatkowego

Wybierz interesujący Cię zakres działalności doradcy podatkowego.

Wyszukiwanie po lokalizacji

Wybierz interesujące Cię województwo.

Statistics: 16 Województw 4 Zakresy działalności 130 Doradców Podatkowych