Optymalizacja podatkowa – oznacza podejmowanie działań zgodnych z regulacjami prawnymi, w ramach których przedsiębiorstwo wykorzystuje dostępne środki do obniżenia obciążenia podatkowego, które powstałoby bez ich zastosowania. Podejmując działania mające na celu zmniejszenie podatku należy pamiętać, że optymalizacja podatkowa nie jest uchylaniem się od płacenia podatków.

Optymalizacja podatkowa – wybór narzędzi.